جبهه اقدام از سال ۹۳ فعالیت های مطالبه گرانه خود را بر پایه اوامر امام خامنه ای و امام خمینی (ره)، تحت نام "جبهه وبلاگ نویسان مطالبه گر انقلاب اسلامی" شروع کرد.