اجرای عملیِ فرامین امام خامنه ای درمورد فضای مجازی؛ راه اندازی شبکه ملی اطلاعات، مسدودسازی شبکه های ضد اجتماعی صهیونیستی، ایجاد شبکه های اجتماعی قوی و پیشرفته ی داخلی و در یک کلام انقلاب اسلامی در فضای مجازی.