گروه: بخش گالری
622
0
21:06 1396-09-03
34

مجموعه تصاویر نفوذ (بخش نخست)

تیتر کوتاه: 
نفوذ صهیونیسم از پوریم تا تلگرام
لید: 
بنابر شواهد تاریخی، "نفوذ" موثرترین روش صهیونیست ها برای تسلط بر ایران بوده است... از نفوذ کوروش صهیونیست که متاسفانه مردم ما او را "کبیر" می خوانند تا نفوذ اِستر و مُردِخای در زمان خشایارشاه که منجر به قتل عام مردم ایران در سیزده فروردین شد، که هرساله تحت عنوان "پوریم" جشن گرفته می شود؛ تا نفوذ نوین شبکه های ضد اجتماعی صهیونیستی که بازهم متاسفانه مردم ایران این مهمان های دروغینِ ناخوانده را گرامی داشته اند...

نظرات کاربران