یادداشت :

نه به دشمن خونخوار!

۱۳۹۷/۰۵/۲۴
۰
۶

نظرات بینندگان

ارسال نظر

یادداشت :

بصیرت در بینش معنوی

۱۳۹۷/۰۵/۱۹
۰
۱۷

نظرات بینندگان

ارسال نظر

یادداشت :

عقیده و امنیت در خطر نابودی

۱۳۹۷/۰۵/۱۹
۰
۱۶

نظرات بینندگان

ارسال نظر

یادداشت :

تحمیل نرم تفکرات شیطانی در سایه خیانت

۱۳۹۷/۰۵/۱۷
۰
۱۲

نظرات بینندگان

ارسال نظر

یادداشت :

رشد و پیشروی نرم افزارهای صهیونیستی

۱۳۹۷/۰۵/۱۷
۰
۱۷

نظرات بینندگان

ارسال نظر

یادداشت :

دشمن شناسی

۱۳۹۷/۰۵/۱۳
۰
۱۹

نظرات بینندگان

ارسال نظر

یادداشت :

شبکه های صهیونیستی و هدایت اندیشه ها

۱۳۹۷/۰۵/۱۲
۰
۲۱

نظرات بینندگان

ارسال نظر

اسلاید شو :

قاعده نفی سبیل راه گشای مسائل فردی و اجتماعی

۱۳۹۷/۰۵/۱۲
۰
۳۶

نظرات بینندگان

ارسال نظر

اسلاید شو :

تخاطب واقعی یا وهمی؟

۱۳۹۷/۰۵/۱۱
۰
۲۱

نظرات بینندگان

ارسال نظر

یادداشت :

تنها راه نجات

۱۳۹۷/۰۵/۰۹
۰
۲۰

نظرات بینندگان

ارسال نظر

صفحه‌ها