یادداشت :

آماده کردن جهان برای حکومت صهیونیست!

۱۳۹۷/۰۵/۳۱
۰
۱۴۱

نظرات بینندگان

ارسال نظر

یادداشت :

اگر از غرب رسد نسخه، خودش بیماری ست

۱۳۹۷/۰۱/۰۵
۰
۱۷۶

نظرات بینندگان

ارسال نظر

یادداشت :

تسلط بهائیت از طریق سند ۲۰۳۰

۱۳۹۷/۰۱/۰۵
۰
۳۶۱

نظرات بینندگان

ارسال نظر

یادداشت :

اگر مردم را به بهشت نمی برید لااقل آنها را به جهنم حواله ندهید!

۱۳۹۷/۰۱/۰۵
۰
۳۶۵

نظرات بینندگان

ارسال نظر