یادداشت :

اگر از غرب رسد نسخه، خودش بیماری ست

ی., ۰۳/۲۵/۲۰۱۸ - ۲۳:۴۳
۰
۰

نظرات بینندگان

ارسال نظر

یادداشت :

تسلط بهائیت از طریق سند ۲۰۳۰

ی., ۰۳/۲۵/۲۰۱۸ - ۱۶:۰۹
۰
۰

نظرات بینندگان

ارسال نظر

یادداشت :

سند ۲۰۳۰ لکه ننگی بر دامان مسئولان

ی., ۰۳/۲۵/۲۰۱۸ - ۱۴:۰۰
۰
۰

نظرات بینندگان

ارسال نظر

یادداشت :

سند ۲۰۳۰ کودتای نرم فرهنگی

ی., ۰۳/۲۵/۲۰۱۸ - ۱۳:۱۶
۰
۱

نظرات بینندگان

ارسال نظر

ورود کاربر