یادداشت :

خواص؛ متاثر یا موثر در جنگ نرم؟!

ش., ۰۳/۳۱/۲۰۱۸ - ۱۹:۰۴
۰
۱۶

نظرات بینندگان

ارسال نظر

گالری :

اثرات تلگرامی شدن

ش., ۰۳/۳۱/۲۰۱۸ - ۱۸:۵۱
۰
۲۷

نظرات بینندگان

ارسال نظر

یادداشت :

راز ثروت میلیاردی بنیانگذار تلگرام

س., ۰۳/۲۷/۲۰۱۸ - ۰۲:۱۲
۰
۲

نظرات بینندگان

ارسال نظر

یادداشت :

میوه های زهرآلود فضای مجازی دشمن

س., ۰۳/۲۷/۲۰۱۸ - ۰۲:۰۶
۰
۳

نظرات بینندگان

ارسال نظر

یادداشت :

ایرانیان در هزارتوی شبکه های صهیونیستی!

س., ۰۳/۲۷/۲۰۱۸ - ۰۱:۵۴
۰
۵

نظرات بینندگان

ارسال نظر

یادداشت :

فعالیت عروسک های خیمه شب بازی در عمارت های صهیونیستی

س., ۰۳/۲۷/۲۰۱۸ - ۰۱:۴۱
۰
۱

نظرات بینندگان

ارسال نظر

تحلیل خبر :

تلنگر به حزب اللهی ها برای توهم مؤثر بودن

س., ۰۳/۲۷/۲۰۱۸ - ۰۱:۳۲
۰
۶

نظرات بینندگان

ارسال نظر

یادداشت :

آزادی بی حد و حصر جاسوسان در ایران

س., ۰۳/۲۷/۲۰۱۸ - ۰۱:۰۶
۰
۲

نظرات بینندگان

ارسال نظر

تحلیل خبر :

از فیلتر تا نابودی تنها چند قدم

س., ۰۳/۲۷/۲۰۱۸ - ۰۰:۴۹
۰
۱

نظرات بینندگان

ارسال نظر

یادداشت :

جاسوسکده های مجازی و خواب زمستانی مسئولین!

س., ۰۳/۲۷/۲۰۱۸ - ۰۰:۳۷
۰
۲

نظرات بینندگان

ارسال نظر

صفحه‌ها

ورود کاربر