یادداشت :

آماده کردن جهان برای حکومت صهیونیست!

۱۳۹۷/۰۵/۳۱
۰
۶۱

نظرات بینندگان

ارسال نظر

یادداشت :

اینستاگرام لجنزاری غیر قابل کنترل

۱۳۹۷/۰۵/۰۹
۰
۶۹

نظرات بینندگان

ارسال نظر

اسلاید شو :

جنگ افزارهای اینترنتی-صهیونیستی زمین های مین گذاری شده

۱۳۹۷/۰۵/۰۵
۰
۲۲۹

نظرات بینندگان

ارسال نظر

یادداشت :

نقش اینستاگرام در نابودی خانواده و جامعه

۱۳۹۷/۰۵/۰۵
۰
۷۶

نظرات بینندگان

ارسال نظر

یادداشت :

پالرمو؛ بازی جدیدی برای مبارزه با حزب الله

۱۳۹۷/۰۵/۰۲
۰
۸۱

نظرات بینندگان

ارسال نظر

یادداشت :

میوه های زهرآلود فضای مجازی دشمن

۱۳۹۷/۰۱/۰۷
۰
۳۰۹

نظرات بینندگان

ارسال نظر

یادداشت :

آزادی بی حد و حصر جاسوسان در ایران

۱۳۹۷/۰۱/۰۷
۰
۱۱۷

نظرات بینندگان

ارسال نظر

یادداشت :

فعالیت خواص در شبکه های فیلتر شده؛ خطای فرهنگی غیر قابل جبران

۱۳۹۷/۰۱/۰۴
۰
۸۳

نظرات بینندگان

ارسال نظر