گالری :

مجموعه تصاویر نفوذ (بخش نخست)

ی., ۰۳/۲۵/۲۰۱۸ - ۱۷:۱۸
۰
۹

نظرات بینندگان

ارسال نظر

یادداشت :

سند ۲۰۳۰ کودتای نرم فرهنگی

ی., ۰۳/۲۵/۲۰۱۸ - ۱۳:۱۶
۰
۲

نظرات بینندگان

ارسال نظر

یادداشت :

تلگرام تکاور اینترنتی ستاد کل ارتش اسرائیل

ش., ۰۳/۲۴/۲۰۱۸ - ۱۹:۱۹
۰
۰

نظرات بینندگان

ارسال نظر

اندیشکده :

باور کنید دشمن دشمنی می کند...

ش., ۰۳/۲۴/۲۰۱۸ - ۱۹:۰۱
۰
۲۰

نظرات بینندگان

ارسال نظر

ورود کاربر