یادداشت :

دروغی به اسم تلگرام روسی

ی., ۰۳/۲۵/۲۰۱۸ - ۱۷:۰۵
۱
۳

نظرات بینندگان

دوشنبه, مارس ۲۶, ۲۰۱۸ - ۱۹:۲۲ | motalebe

ارسال نظر

یادداشت :

هشدار به مسئولین امنیتی

ی., ۰۳/۲۵/۲۰۱۸ - ۱۵:۳۶
۰
۱

نظرات بینندگان

ارسال نظر

یادداشت :

فیلترینگ تلگرام؛ تسخیر لانه جاسوسی مجازی آمریکا

ی., ۰۳/۲۵/۲۰۱۸ - ۱۴:۵۶
۰
۰

نظرات بینندگان

ارسال نظر

ویدیو :

مدیریت شرکت قلعه دیجیتال

ش., ۰۳/۲۴/۲۰۱۸ - ۱۹:۵۸
۰
۱

نظرات بینندگان

ارسال نظر

یادداشت :

قلعه دیجیتال تلگرام و مدیریت غول های جاسوسی جهان

ش., ۰۳/۲۴/۲۰۱۸ - ۱۹:۳۳
۰
۴

نظرات بینندگان

ارسال نظر

یادداشت :

تلگرام خروجی قلعه دیجیتال آژانس امنیت ملی آمریکا/ رد پای NSA در مدیریت تلگرام

ش., ۰۳/۲۴/۲۰۱۸ - ۱۹:۲۷
۰
۱

نظرات بینندگان

ارسال نظر

یادداشت :

تلگرام تکاور اینترنتی ستاد کل ارتش اسرائیل

ش., ۰۳/۲۴/۲۰۱۸ - ۱۹:۱۹
۰
۰

نظرات بینندگان

ارسال نظر

یادداشت :

تلگرام محصول مشترک BND ،MI6 ،Mossad

ش., ۰۳/۲۴/۲۰۱۸ - ۱۹:۱۲
۰
۱

نظرات بینندگان

ارسال نظر

ورود کاربر