درس هایی از اصول عقاید اسلامی ویژه جوانان / نبوت :

محتوای دین اسلام، دلیلی برحقّانیت آن ١١:٠١ - سه شنبه ١٨ آذر ١٣٩٩

مهمترین دلیل بر صدق اثبات رسالت آن حضرت، محتوای دعوت او می‌باشد. آن حضرت دعوت خود را با شعاری آغاز فرمود که متضمن ترک همة بت‌ها و معبودها و طاغوت‌ها و گرایش به خداوند متعال بود. * قولوا لا اله الله تُفلحوا؛ بگویید غیر از پروردگار یکتا معبودی نیست تا رستگار شوید. دیگر از محتوای دعوت آن حضرت، دعوت به تعقل و تفکر می‌باشد و این انطباق کامل محتوای دین با فطریات و عقل انسان می‌باشد و مردم را به تحصیل علم و تفکر و اندیشه در دین تشویق می‌فرماید دیگر از محتوای عالی این دین آنست که برای نیل به اهداف مقدس خود از وسائل مقدس بهره می‌گیرد که نشانة حقانیت آن می‌باشد. اجازه نمی‌دهد برای رسیدن به حق از هر وسیلة نامشروعی استفاده شود. ولو در هر سختی و گرفتاری که باشند از حق عدول نمی‌کنند. (نمی‌گویند هدف، وسیله را توجیه می‌کند.) و در هنگام پیروزی، از عدالت، احسان، عفو و گذشت استفاده می‌کنند؛ نه کینه و دشمنی.

ادامه مطلب

درس هایی از اصول عقاید اسلامی ویژه جوانان / نبوت:

یکی بودن پایة دعوت انبیاء علیهم السلام "توحید" ١٠:٣٤ - دوشنبه ١٧ آذر ١٣٩٩

اصول کلّی و اعتقادی پیامبران علیهم السلام همه یکی می‌باشد؛ چون دین ارضاء کنندة فطرت است و فطرت انسان‌ها تغییر نمی‌کند و هدایت نیز که به سوی صراط مستقیم است هیچگاه تغییر نمی‌کند؛ بنابراین پایة دعوت همة انبیاء علیهم السلام یکی است که همان توحید است. * وَ لَقَد بَعَثنا فی کُلَّ اٌمَّهٍ رَسُولاً آن اعبُدُوا اللهَ وَ اجتَنِبُوا الطّاغُوت؛ ما برای هر امتی پیامبری مبعوث کردیم تا خدای یکتا را بپرستید و از طاغوت و بت اجتناب و دوری جویید. «نحل:۳۶»

ادامه مطلب

درس هایی از اصول عقاید اسلامی ویژه جوانان / نبوت:

شرایط نبوت ١٩:٢٤ - يکشنبه ١٦ آذر ١٣٩٩

معجزه از مادة اعجاز است و در لغت به معنای عاجز کردن و ناتوان ساختن است. و در اصطلاح علم کلام، به کاری خارق العاده (عجیب و شگفت انگیز) گفته می‌شود که انبیاء، برای اثبات صدق ادعای خویش (به اینکه ما پیامبرانی مبعوث از جانب خداوند متعال هستیم) انجام می‌دهند. چرا پیامبران باید معجزه داشته باشند؟ همان طور که در تعریف معجزه گفته شد، این معجزه برای اثبات ادعای پیامبران است. یعنی همانطوری که هر کس باید برای ادعای خود، دلیلی داشته باشد، دلیل پیامبران بر اینکه ما از جانب خداوند مبعوث شده‌ایم، این معجزه است.

ادامه مطلب

درس هایی از اصول عقاید اسلامی ویژه جوانان / نبوت :

ضرورت ارسال رسل ١٦:٤٢ - شنبه ١٥ آذر ١٣٩٩

مسأله بعثت مسأله نیاز امت به هدایت و شریعت به نزدیک شدن به هدف خلقت انسان «لِیَعبُدونَ» است. استمرار نبوت، امامت است تا واسطه ما و الله باشند. اینها که واسطه ما و خدایند باید عصمت داشته باشند تا نقض غرض نباشد و بالاتر از گناه نکردن، عصمت آنها است آنها در دریافت وحی الهی و بیان وحی و بیان حکم و معارف باید بی‌خطا باشند. خداوند بوسیلة پیامبران ما را هدایت فرموده است. کار پیامبران: این است که با ارائة قوانین و دستورات پروردگار (که دین نامیده می‌شود) راه حقیقی را از بیراهه‌ها برای انسان مشخص کنند و حالا این انسان، به وسیلة اختیاری که دارد، می‌تواند راه صحیحی را که برایش مشخص شده انتخاب کند و خود را به کمال برساند و هم می‌تواند راه باطل را پیش‌بگیرد و خود را به درجه‌ای بدتر از حیوانات برساند.

ادامه مطلب