:

درباره ما ١٩:١٢ - جمعه ٧ آذر ١٣٩٩

گر عالم همه با ما ستیزند / اگر با تیغ خونم را بریزند. اگر شویند با خون پیکرم را / اگر گیرند از پیکر سرم را. اگر با آتش و خون خو بگیرم / ز خط سرخ رهبر برنگردم. شهید ابراهیم هادی

ادامه مطلب